بایگانی “خاطرات يك رزمنده خاطراتي از جنگ جنگ 8 ساله ايران 8 سال دفاع مقدس هشت سال دفاع جانانه جبهه هاي جنگ عيله باطل هشت سال جنگ نا جوانمردانه”

سلام دنیا ي مجازي!

پنجشنبه, 3 اکتبر, 2013

به نام خدا

در روزگاري نه چندان دور من هم مثل خيلي ها 150 روز از زندگيم را دور از خانه و كاشانه خودم گذراندم!؟

         توي اين 150 روز ( به شهادت دفتر ياداشتم) اتفاقات زيادي برايم اتفاق نيافتادن اما هر چه كه بود جزئي از زندگي من بودند و نمي شه و نمي توانم فراموششان كنم و از امروز مي خواهم اين خاطرات را اينجا با ديگر هموطنان خودم به اشتراك بگذارم و اميدوارم كسايي باشن كه علاقه داشته باشن اينگونه خاطرات را بخوانن…

Esta