Tag » خاطرات یک رزمنده خاطراتی از جنگ جنگ 8 ساله ایران 8 سال دفاع مقدس هشت سال دفاع جانانه جبهه های جنگ عیله باطل هشت سال جنگ نا جوانمردانه « @ خاطرات 150 روز زندگي

بایگانی “خاطرات يك رزمنده خاطراتي از جنگ جنگ 8 ساله ايران 8 سال دفاع مقدس هشت سال دفاع جانانه جبهه هاي جنگ عيله باطل هشت سال جنگ نا جوانمردانه”

سلام دنیا ی مجازی!

پنجشنبه, ۱۱ مهر, ۱۳۹۲

به نام خدا

در روزگاری نه چندان دور من هم مثل خیلی ها ۱۵۰ روز از زندگیم را دور از خانه و کاشانه خودم گذراندم!؟

         توی این ۱۵۰ روز ( به شهادت دفتر یاداشتم) اتفاقات زیادی برایم اتفاق نیافتادن اما هر چه که بود جزئی از زندگی من بودند و نمی شه و نمی توانم فراموششان کنم و از امروز می خواهم این خاطرات را اینجا با دیگر هموطنان خودم به اشتراک بگذارم و امیدوارم کسایی باشن که علاقه داشته باشن اینگونه خاطرات را بخوانن…

Esta